Montáž kuchynského drezu


Pred samotnou kúpou nového kuchynského drezu by ste mali najprv:

Zhodnotiť súčasný stav kuchyne

predovšetkým:

Voľba drezu je predurčená veľkosťou kuchynskej linky – skrinky

Presné meranie Vám ušetrí čas a pomôže pri správnej voľbe drezu. Skrinku merajte pod súčasným drezom, alebo tam, kde by nový drez mal byť umiestnený. Len za predpokladu správneho merania budete môcť správne umiestniť drez spoločne s batériou. Takto zistené hodnoty sú tu uvedené ako „min. šírka skrinky“. Zmerajte pracovnú dosku od zadnej po prednú časť, pričom toto meranie bude zodpovedať maximálnej šírke drezu, ktorý môže byť použitý (pozn.: v EU je štandard rozmerov pracovnej dosky 60cm, preto šírka drezu by nemala byť väčšia než 55cm). Odporúčame ponechať minimálne 2,5 cm pracovnej plochy okolo drezu samotného.

Spôsoby inštalácie do pracovnej dosky

Existuje niekoľko spôsobov inštalácie drezu do kuchynskej dosky. Viac v článku o typoch montáže. Pozornosť tiež venujte orientácií drezu.

Navrhnutie vhodného riešenia

Po zhodnotení stavu a načerpaní informácií o inštalácií drezu je potrebné navrhnúť vhodné riešenie a vybrať ten správny kuchynský drez.

Samotná inštalácia drezu

Pre výmenu kuchynského drezu v klasickej drevenej pracovnej doske budete potrebovať nasledujúce náradie a materiál:

Zakreslenie a vytvorenie otvoru pre drez

Po určení presnej polohy drezu vyznačte obrys drezu na pracovnej doske. Postupujte podľa informácií v článku o výreze pracovnej dosky. Ušetríte si tým prípadné komplikácie - sú to informácie z praxe.

V každom rohu obkresleného drezu vyvŕtajte otvor o priemere 10 mm pre priamočiaru pílu. Tou potom opatrne vyrežte otvor pre drez. Dbajte na to, aby sa pri rezaní neodlomili úzke časti na pracovnej doske.

Usadenie drezu

Dôležité je dokonale utesniť okraj drezu proti vnikaní vody. Používa sa nato tesniaca hmota (silikónová tesniaca hmota na medzery) na rezaných hranách, alebo sa na okraj otvoru pre drez nalepí tesniaca páska. Drez je potom možné vložiť do otvoru. Drez v otvore rovnomerne vyrovnajte a priloženými pripevňovacími sponami ho pripevnite na pracovnú dosku. Pripevňovacie šruby priťahujte rovnomerne a dbajte nato, aby sa, po obvode umiestnená tesniaca páska, nevytlačila na okraj drezu. Keď sú pripevňovacie šruby ťažko prístupné, drez sa vloží a pevne pritiahne pred montážou pracovnej dosky.

Internetový obchod kuchynsky-drez.sk provozuje firma WELT SERVIS spol. s r.o. IČ: 25356275, DIČ: CZ25356275
se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722 00 Ostrava - Třebovice.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 9914.
Copyright ©2021 WELT SERVIS spol. s r.o. |DB0 0ms | Právní doložka