Typy montáže drezu

Spôsob uchytenia a montáž kuchynského drezu do pracovnej dosky


Existuje niekoľko variant ako namontovať kuchynský drez do pracovnej dosky. Pri výbere kuchynského drezu musíte mať jasno, akým spôsobom sa bude do pracovnej dosky montovať.

Horná

Tradičný a najčastejšie používaný typ montáže zhora pracovnej dosky.

Horní montáž

Spodná

Vhodná pre pracovnú dosku z prírodného kameňa či kompozitných materiálov.

Spodní montáž

 Integrovaná

Typ montáže, vhodný pre pracovné dosky z prírodného kameňa či kompozitných materiálov, do ktorých sa zhora do drážky zapustí horný lem drezu.

Integrovaný

 Presahová

Typ hornej montáže pre všetky druhy pracovných dosiek, kde horný lem drezu tvorí na doske len nepatrný presah (vysoký len hrúbkou materiálu plechu).

Přesahový

 Celoplošná

Tradičný - nástavný typ, kde drez zcela nahradzuje pracovnú dosku (v celej ploche na šírku).

Celoplošný