Typy orientácie drezu

Rozlišuje sa podľa umiestnenia hlavnej vaničky vhľadom k odkvapu


Podľa toho, na ktorej strane sa nachádza vanička vzhľadom k odkvapu, rozlišujeme prevedenie Pravé, Ľavé, Obojstranné, poprípade sa nerozlišuje. Niektorí výrobcovia uvádzajú vo svojich katalógoch prevedenie obrátené (tj. na ktorej strane sa vzhľadom k vaničke nachádza odkvap). Z dôvodu zjednotenia (podľa väčšiny výrobcov) uvádzame prevedenie následovne:

Pravé prevedenie

Vanička je na pravej strane.

Pravé provedení - odkap na pravo

Ľavé prevedenie

Vanička je na ľavej strane.

Levé provedení - odkap na levo

Obojstranné prevedenie

Drez sa dá otočením uspôsobiť ako pravé či ľavé prevedenie.

Oboustranné provedení - dřez lze otočit

Nerozlišuje sa

Drez nemá odkvap, alebo sa dá namontovať len jedným spôsobom.

Nerozlišuje se