Právna doložka

Informácie o zodpovednosti a copyright


Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach společnosti WELT SERVIS spol.s r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na internetových stránkach uvedené, informácie o nich a ich zobrazenie môžu byť chránené ďalším právom dotknutých osôb. Názvy a označenie výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť internetových stránok spoločnosti (predovšetkým popisy a vyobrazenie predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť kopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného zvolenia držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť

Spoločnosť WELT SERVIS spol.s r.o. upozorňuje, že informácie zverejnené v internetovom obchode www.kuchynsky-drez.sk sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predcházajúceho upozornenia. Spoločnosť WELT SERVIS spol.s r.o. môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby uvedené na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť WELT SERVIS spol.s r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z ich alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušení činnosti a ďalších škôd.

Společnosť WELT SERVIS spol.s r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona ponúkajú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb,  uvedených na webových stránkach ich obchodov, pokiaľ je to u takýchto výrobkov a služieb vyslovene uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti WELT SERVIS spol.s r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre nejaký konkrétny účel, pokiaľ takéto prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti WELT SERVIS spol.s r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Internetový obchod kuchynsky-drez.sk provozuje firma WELT SERVIS spol. s r.o. IČ: 25356275, DIČ: CZ25356275
se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722 00 Ostrava - Třebovice.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 9914.
Copyright ©2021 WELT SERVIS spol. s r.o. |DB0 0ms | Právní doložka