Reklamácia

Keď je potrebné výrobok reklamovať, vyjdeme Vám maximálne v ústrety


Kontaktujte nás a popíšte problém, ktorý s tovarom máte. Poskytneme Vám úplné a odborné informácie a upresníme Vám, či ide naozaj o chybu, ktorú je možné odstrániť svojpomocne alebo je nutné zahájiť reklamačné riadenie. Reklamáciu Vám vyriešime písomne, emailom i osobne.

Pre popis chyby a identifikácie produktu použijte náš reklamačný formulár. Vždy priložte faktúru, alebo daňový doklad (stačí i kópiu), alebo riadne vyplnený a potvrdený záručný list.

Časová lehota pre vybavenie reklamácie

Reklamácia musí byť vybavená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť následujúci deň po doručení tovaru k nám a končí doriešením reklamácie v servise či u predajcu.

Na darčeky, poskytované zdarma, sa nedajú uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Takéto produkty spĺňajú podmienky darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Náklady spojené s dopravou tovaru k nám a späť Vám budú vrátené pri splnení  týchto podmienok:

 1. reklamácia bude oprávnená (nebude sa jednať napr. o škodu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením, apod.),
 2. podáte žiadosť o preplatenie nutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru.
 3. písomne doložíte výšku nákladov (doklad za poštovné, prepravný list, apod.).

Upozornenie:
Je možné preplatiť len náklady v primeranej výške vzhľadom k povahe produktu (napr. náklady za poštovné nie za taxi službu).

Najčastejšie typy reklamácie drezov a ich riešenie

 1. V priebehu užívania drezu sa vyskytne chyba
  V prípade, že sa v priebehu užívania drezu objaví skrytá porucha alebo sa prejaví chyba materiálu dá sa dohodnúť zníženie ceny, výmena výrobku za nový, poprípade (podľa povahy výrobku) bezplatná oprava.
 2. Drez pri vyklepávaní alebo prevŕtavaní otvorov praskne
  V tomto prípade reklamáciu neuznávame z dôvodu neodborného zásahu. Vyklepávanie záslepky, poprípade prevŕtavanie, je zásah do produktu a musí ho prevádzať len školený technický pracovník s patričným náradím. Zároveň by mal byť poistený proti prípadným škodám, aby pri neodbornom zásahu poisťovňa pokryla spôsobené škody (vo väčšine prípadov je potrebná kúpa nového drezu). Viac informácií >>

 3. Pri doručení prepravcom, pred prevzatím zásielky zistíte, že je obal alebo obsah poškodený
  Tovar od prepravcu nepreberajte a ako dôvod uveďte poškodenie zásielky. Následne nás prosím informujte.

 4. Po prevzatí a rozbalení zásielky (napr. až doma alebo inde) zistíte, že je drez mechanicky poškodený prepravou
  Bezodkladne nás najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky kontaktujte a nahláste problém. Zároveň nahláste škodu i prepravcovi:

Internetový obchod kuchynsky-drez.sk provozuje firma WELT SERVIS spol. s r.o. IČ: 25356275, DIČ: CZ25356275
se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722 00 Ostrava - Třebovice.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 9914.
Copyright ©2021 WELT SERVIS spol. s r.o. |DB0 0ms | Právní doložka