DOPRAVA ZADARMO
nad 120,00 €
SME DOVOZCOVIA
rýchle dodanie
0944 012 080
Po-Pá: 8:00-15:30

Košík

Návod na inštaláciu kuchynského drezu

UPOZORNENIE:

Vo vlastnom záujme si ihneď po dodaní drezu skontrolujte jeho stav a bezchybnosť, najmä škrabance, vrypy, prehyby alebo iné poškodenia spôsobené najmä nešetrnou prepravou. Ďalej potom kompletnosť príslušenstva ako sifón, tesnenie a montážne komponenty. Pokiaľ zaznamenáte nejaké defekty materiálu alebo chýbajúce príslušenstvo, okamžite prosím o tejto skutočnosti informujte dodávateľa.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri inštalácii a neodbornej manipulácii.

Používajte pri manipulácii a montáži vhodné ochranné pomôcky, ako sú rukavice a ochranné okuliare. Pokiaľ si montážou svojpomocne nie ste istí, zverte inštaláciu odbornej firme.

Montáž:

A) Bežné usadenie lemom na dosku

Otočte drez hore dnom a položte na pracovnú dosku na požadované miesto. Skontrolujte budúcu pozíciu vaničky v skrinke pod drezom. Vanička nesmie zasahovať do korpusu a po oboch stranách musí byť priestor na prepad a inštaláciu úchytiek.

Pokiaľ má drez odkvapkávaciu plochu, táto môže prechádzať výrezom v pracovnej doske na vedľajšiu skrinku. Pri dvojdreze, pokiaľ sa obe vaničky nezmestia do jednej skrinky, je možné ubrať časť deliacej priečky a prispôsobiť sa tak aj využitím priestoru vedľajšej skrinky, pokiaľ je voľná (nejde o šuplíky alebo zabudovaný spotrebič).

Obkreslite ceruzkou vonkajší obvod a odstráňte drez. Teraz novou linkou zmenšite pôvodný obrys o 8-10 mm, na dosadnutie okraja drezu. (Neodporúčame používať predtlačené šablóny alebo rozmery zo schématických obrázkov výrobcu a robiť výrez skôr, ako budete mať drez pri sebe).

Vyvŕtajte otvor pri vnútornej reznej linke pre pílový list. Priamočiarou pílou vyrežte celý otvor po vnútornej strane druhej vytvorenej linky zmenšeného obrysu.

Skúste vložiť drez, či zapadne správne po celom obvode, poprípade otvor upravte.

Do určených miest po okraji drezu nasaďte všetky sťahovacie úchytky.

Na dosadaciu plochu drezu nalepte samolepiace tesnenie (pokiaľ je u vášho typu drezu priložené) alebo naneste neutrálny silikónový tmel. Okolo vonkajšej obkreslenej linky môžete použiť maskovaciu pásku, aby prebytočný tmel nepotriesnil pracovnú dosku.

Drez opatrne vložte do výrezu, usaďte do správnej pozície a zospodu zaistite pomocou dodaných úchytiek. Doťahujte momentovým el. skrutkovačom alebo ručne. (Keramické drezy sa upevňujú iba tmelom, bez úchytiek).

Namontujte vodovodnú batériu a prípadné excentrické ovládanie výpuste. Ak ste si zaistili dodatočné otvory, môžete osadiť aj dávkovač saponátu alebo pípu filtrovanej vody. (Pre tlačidlo zapínania drviča odpadu je možné využiť otvor po nevyužitom excentre, pokiaľ im bol drez vybavený).

Namontujte výpust, (ak je vybavená ovládaním, prepojte lanko s excentrom). Upevnite prepad a prepojte rúrkou s výpustou. Pripojte sifón k výpustu a odpadovému potrubiu.

Vykonajte skúšku tesnosti všetkých spojov napustením drezu po okraj, aby sa overila najprv funkčnosť a tesnosť prepadu, potom vypustením drezu tiež tesnosť spojov sifónu.

B) Iné usadenie v doske

U určitých typov drezov a špeciálnych pracovných dosiek je možné s použitím iných úchytiek realizovať aj spodnú montáž. Konzultujte s dodávateľom alebo montážnou firmou.

Niektoré keramické modulové alebo technické drezy sú potom priamo určené pre neštandardnú montáž, kedy inštrukcie nájdete v technickom liste alebo doplnkových dokumentoch pri výrobku.

Na tieto druhy montáží sa nevzťahuje postup montáže vyššie.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať tomu, aby sa zabránilo „škrípavému prechádzaniu“ predmetov po spodnej časti nádržky drezu a po okraji.